A bédai erdőtervezési terület vízviszonyai

Témavezető: Dr. Kucsara Mihály egyetemi docens
Résztvevő kutatók:
  • Dr. Gribovszki Zoltán egyetemi docens
  • Burián Alajos mérnök, DÉDUVIZIG
  • Mosonyi Zoltán mérnök, DÉDUVIZIG
  • Kalocs Béla mérnök, ADUVIZIG
  • Klingl Béla mérnök, KÖDUVIZIG
  • Dr. Tóth Imre mérnök, GEMENC Rt.
Futamidő: 1999

A kutatási téma célja, elérendő eredmények

Az árterek folyóktól befolyásolt vízháztartási rendszere térben és időben is meglehetősen összetett és változatos, amelynek részletes és számszerűsíthető megismerése azért fontos, mert e területek termőhelyi adottságait a vízviszonyok alapvetően befolyásolják.
A tanulmány áttekinti az ártéri területek hidrológiai viszonyainak erdészeti értékelési rendszerét, részletesen elemzi a Duna vízjárásának jellemzőit és tendenciáit, majd javaslatot tesz az erdészeti hidrológiai kategorizálási rendszer plasztikusabb, több szempontot figyelembe vevő alkalmazására, s egyben aktualizálására. A tanulmány új magassági értékeket határoz meg Béda és Báta térségében a hullámtéri és a mentett oldali ártéri erdők hidrológiai kategorizálásához.
A tanulmány elkészítését a Gemenci Erdő- és Vadgazdasági Rt. finanszírozta 1999-ben.