Kutatás

Hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatóhely


Hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatóhely

Hidegvíz-völgyi Kutatóház
Az erdészeti, környezet- és természetvédelmi képzési főirányokhoz kapcsolódva a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet – együttműködve más intézetek kutatóival – erdészeti hidrológiai megfigyeléseket folytat a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben. Az ezerkilencszáznyolcvanas évek közepén elkezdett, hosszú távú kutatás célja az erdővel borított középhegységi vízgyűjtő vízforgalmi rendszerének feltárása, a kapcsolatok számszerűsítése és modellezése. A terepi vizsgálatok elsősorban a lombkorona és az avar vízvisszatartásának, a vízfolyás és a patak-menti zóna fás vegetációja kapcsolatának, az erdei patakok vízjárásának és hordalékszállításának részletes megismerésére irányulnak.

Vízhozammérő műtárgy a Rák-patakon
A kutatóhely főbb berendezései: kutatóház, meteorológiai állomás, intercepciós mérőkertek, ideiglenes és állandó vízhozammérő műtárgyak, talajvízszintmérő kutak, illetve kútcsoportok.

Kucsara Mihály (szerk.): A hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatóhely (Angol nyelvű összefoglalóval). Sopron, 2008.Gribovszki Zoltán és Kalicz Péter (szerk.): Hidegvíz Valley Experimental Watershed (Angol nyelvű). Sopron,  2012.Hordozható és kitelepíthető terepi műszerek

Vízszint érzékelő nyomásszondák, vízhőmérséklet-, pH- és elektromos vezetőképesség-mérő kombinált műszerek, akusztikus digitális vízsebesség-mérő, kémiai vízhozam-mérő, talajnedvesség adatgyűjtők profil szenzorokkal, kézi és motoros talajfúró, talajminta gyűrű készlet zavartalan minták vételéhez, fotométer.

Adatfelhasználási, hozzáférési szabályok

A kutatóhely fontos részét képezi az egyes mérőhelyeken gyűjtött adatokból összeállított adatbázis. Ez az adatbázis oktatási és tudományos célokra ingyenesen használható.

Adatfelhasználásra az eredeti szerzők, az adatbázist felelősen gondozó kutatók (mint belső felhasználók), valamint külső felhasználóként: hazai és nemzetközi hidrológusok, erdészek, ökológusok, természetvédők, környezeti nevelők, oktatók és pedagógusok, ökológiai, erdészeti és vízgazdálkodási feladatokon dolgozó államigazgatási és civil szervezetek munkatársai, a tág értelemben vett szakmai-társadalmi közösség jogosult.

Az adatbázis jelen állapotában on-line módon nem érhető el, nem tölthető le, de kérésre (levelezés, konzultáció) az adott elemzéshez szükséges idősorokat és terepi felvételi adatokat az előre egyeztetett formában a kutatási infrastruktúrát működtető intézet az igénylő rendelkezésére bocsájtja. Az adatbázis felhasználásával kapcsolatos kéréseket Kalicz Péternek vagy a Vízgazdálkodási Tanszék más dolgozójának kell címezni.