Víztani-vízgazdálkodási témakörű TDK-dolgozatok


Környezetmérnöki Szak

2017 Szőke Előd (BSc): A Tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis SCHRADER (PALLA)) Fertő tavi állományának változása Kari konferencia II. díj
2014 Horváth László (BSc): A környezeti jellemzők és a makrozoobenthosz közösség kapcsolata a soproni Rák-patakon. Kari konferencia különdíj
2011 Csáki Péter (MSc): Székesfehérvár város felszíni vizeinek környezeti vizsgálata. Kari konferencia II. helyezés
Erős Mihály (MSc): A soproni Rák-patak városi szakaszának hidrodinamikai vizsgálata. Kari konferencia különdíj
Herczeg András (MSc): Sopron város hatása a Rák-patak vízminőségére. Kari konferencia különdíj
Szegedi Balázs Kornél (MSc): Városi lefolyás modellezése egy soproni rész-vízgyűjtő példáján. Kari konferencia III. helyezés
Szita Renáta (MSc): A Rák-patak természetes és mesterséges szakaszainak összehasonlító hidrobiológiai vizsgálata. Kari konferencia I. helyezés
2007 Csáfordi Péter: A Brennbergi-tározó feltöltődésének vizsgálata geoinformatikai és más módszerekkel. Kari konferencia III. helyezés
2006 Juhász István: Makrogerinctelenek és medermorfológia vizsgálata az Ablánc-patakon
2004 Cseresznye Gyula: Előzetes vizsgálatok vizes élőhely rekonstrukciójához a Nádasd-Németfalusi réten. Kari konferencia III. helyezés
Gyimóthy Géza: Patak-menti talajvízmozgás vizsgálata a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben. Kari konferencia különdíj
2003 Gyimóthy Géza: Források vizsgálata a Soproni-hegyvidéken. Kari konferencia különdíj
2002 Kiss Katalin Anita: Kisvízfolyások fiziko-kémiai paramétereinek napi változása
2001 Kiss Katalin Anita: Áthulló csapadék mérési metodikája egy középkorú bükkösben
2000 Kiss Katalin Anita: Erdei patakok vízminőségének vizsgálata összegző paraméterekkel. Kari konferencia I. helyezés
1999 Karuczka Tímea: Sopron város szennyvíztisztító telepének hidraulikai terhelése. Kari konferencia különdíj
1998 Kalicz Péter: A geoinformatika alkalmazása a hidrológiában

Környezettan Szak

2009 Válint Zsuzsanna (BSc): Csapadék és lefolyási idősorok elemzése a Rák-patak felső vízgyűjtőjén

Természetvédelmi Mérnöki Szak

2016 Szőke Előd (BSc): A Tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis SCHRADER (PALLA))Fertő tavi állományának változása. Kari konferencia harmadik díj
2015 Oláh Szabolcs (BSc): A sebes-foki vizes élőhely víztani és természetvédelmi vizsgálata. Kari konferencia különdíj
2014 Vastag Viktor (BSc): Egy lék napi talajnedvesség változásai a soproni Dalos-hegyen. Kari konferencia különdíj
2011 Sáringer-Kenyeres Dóra (MSc): A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízállásának függvényében
2010 Sermaul Kinga (BSc): Vizes élőhelyek állapotfelmérése a baranyai Fekete-víz síkján. Kari konferencia különdíj
2009 Pálfy Tamás (BSc): A Fekete-hegy vizes élőhelyeinek vizsgálata (Balaton-felvidék). XII. OFKD. II. helyezés
Szita Renáta (BSc): Források vizsgálata a Szécsényi-dombság déli részén. Kari konferencia II. helyezés
2008 Bolla Bence (MSc): Mikro vizes élőhelyek állapotfelmérése a Vadkan-árokban. Kari konferencia különdíj
Gál Enikő (BSc): Források természetvédelmi szempontú vizsgálata és értékelése a Szentendrei Erdészet területén. Kari konferencia különdíj
Gerencsér Noémi (BSc): Hidro-ökológiai jellemzők vizsgálata a szombathelyi Perint-patakon. XXIX. OTDK különdíj
Szita Renáta (BSc): Víztani értékek Nógrádsipek térségében
2007 Bolla Bence (BSc): Víztani értékek a Vadkan-árokban. Kari konferencia különdíj
Gerencsér Noémi (BSc): Tisztított szennyvíz hatásának vizsgálata a szombathelyi Perint-patakon
2006 Kukléta Károly (MSc): Egy kisvízfolyás alapvízhozam változásai. Kari konferencia különdíj
2005 Kukléta Károly (BSc): Patak-menti erdei ökoszisztémák hatása a vízjárásra

Erdőmérnöki Szak

2000 Kercselics Balázs: A Felsőnyirádi erdők talajjellemzőinek és vízháztartásának összefüggései