Referenciák

Vízgazdálkodási tanulmányok


2012 Műszaki és ökológiai szempontokat figyelembe vevő új tervezési technológia és irányelv kidolgozása az erdészeti utak víztelenítésére és vízi-környezetbe illesztésére. Megbízó: NymE Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.
2011 Szakvélemény a Deák-kút állapotáról és a felújítási feladatokról. Megbízó: Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
2011 Sopron város Rák-patak vízgyűjtőjére eső része csapadékvíz-elvezetése. (A „Kutyahegyi vízgyűjtő” részletes vizsgálata) II. tanulmány. Megbízó: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
2010 Sopron város Rák-patak vízgyűjtőjére eső része csapadékvíz-elvezetése. (A részvízgyűjtők lehatárolása és a tájékozódó terepi mérések (2010. VIII. 27. – 2010. XII. 01.). Előtanulmány. Megbízó: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
2010 Győr rendezési tervmódosítás, logisztikai-, ipari park létesítés TSZTM 2010-002 környezeti vizsgálata (Hidrológiai rész). Megbízó: AUDI Hungaria Motor Kft. 2009-2011. Szakvélemények a GEF gemenci tápanyag csökkentési projekt beavatkozásainak erdészeti hatásairól. Megbízó: Világbank, Globális Környezetvédelmi Alap
2009 Sopron megyei jogú város környezetvédelmi programja 2010-2015. (2.1.4. Felszíni vizek; 2.1.5. Felszín alatti vizek; 2.3.3. Vízfelhasználás, vízszennyezés és vizek állapota. Megbízó: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
2009 A Balfi szennyvíztisztító telep kiegészítése vízi-növényzetes szűrőmezővel (Szűrőmező szükségessége és lehetősége). Megbízó: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
2008 Közjóléti célú vízi élőhely (kistó) kialakítása a Szentendrei Erdészet területén, a Bükkös-patak völgyében, a Sikárosi vadászház mellett. Megbízó: Pilisi Parkerdő Zrt.
2008 A „Fertőrákosi biológiai szűrőmező” utóvizsgálata (2008. november). Megbízó: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
2007 Vízgazdálkodási fejlesztési lehetőségek a Dera-patak Szurdokvölgy fölötti és alatti szakaszán. Megbízó: Pilisi Parkerdő Zrt.
2006 A „Fertőrákosi biológiai szűrőmező” kísérleti üzemének vizsgálata (2004. V. 1. – 2006. X. 31.). Zárójelentés. Megbízó: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
2006 A soproni csatornahálózat vízminőségének értékelése szennyvízminták alapján (2005. október 20. – 2006. június 29.) Megbízó: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
2005 Sopron város csatorna-monitoringjának koncepcióterve. Megbízó: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
2004 A vízi-növényzetes természet-közeli szennyvíztisztítás (Szakirodalmi áttekintés). Megbízó: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.
2000 Szakvélemény a Felsőnyirádi erdő vízszabályozó rendszerének felújításához. Megbízó: Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Rt.
1999 A bédai erdőtervezési terület (bátai és bédai erdőtömbök) vízviszonyai. Megbízó: Gemenci Erdő-és Vadgazdaság Rt.