Külső megbízások


Az oktatás és a kutatás mellett, az egyetemi tevékenység szerves részét alkotják a megbízásos munkák is, amelyek részben alkalmazott kutatások (Vízgazdálkodási tanulmányok), részben pedig műszaki-fejlesztési, tervezési feladatok (Vízépítési engedélyezési és építési tervek). Ezek a munkák segítik a külső, gyakorlati szakmai kapcsolatok ápolását és fejlesztését, s ezáltal hozzájárulnak az egyetemi tevékenység gyakorlat-orientáltságának fenntartásához és kiterjesztéséhez. Mindemellett a külső megbízásokból származó bevételek az Egyetem működtetése vonatkozásában is nélkülözhetetlenek.