Víztani-vízgazdálkodási kutatási tevékenység


A tanszéki kutatómunka alapkutatási bázisa a Soproni-hegységben található – több évtizedes, hosszú távú működtetésre tervezett –, hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatóhely, amelynek fenntartása, folyamatos működtetése és fejlesztése alapvetően pályázati források (OTKA, KAC, ERFARET) felhasználásával, valamint egyetemi oktatók és hallgatók bevonásával történik. Az ott folyó tevékenység célja az erdővel borított kisvízgyűjtők vízháztartási rendszerének, az erdei vegetáció és a vízviszonyok kapcsolatának, egymásra hatásának jobb megismerése, a jelenségek és folyamatok számszerűsítése, a hidrológiai törvényszerűségek megfogalmazása és modellezése.
A hidegvíz-völgyi kutatóhelyet a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) program keretében stratégiai kutatási infrastruktúrák (SKI) közé sorolták be.

A tanszéki kutatómunka kifejezetten innovatív elemei azok az alkalmazott kutatások, amelyek részben erdészeti, részben pedig más külső vállalkozásokhoz, illetve szervezetekhez kapcsolódnak. Ezek olyan feladatok megoldását jelentik, amelyek eredményei az üzemi gyakorlatban közvetlenül hasznosíthatók. Az alkalmazott kutatásokat részben pályázati források (PHARE, TÁMOP) támogatják, részben pedig külső megbízók finanszírozzák. A pályázati munkákat ebben (A legfontosabb kutatások) a részben soroljuk fel, a megbízásos munkákat pedig a Referenciák című részben.