Oktatás

Víztani-vízgazdálkodási témakörű diplomamunkák és szakdolgozatok


Erdőmérnöki Szak

2016 Bárdos Zsolt (MSc): Az erdők vízháztartásra gyakorolt hatásának értékelése párolgástérképek segítségével a Kiskunságban
2014 Eichert Gergely (MSc): Hullámtéri erdők és a vízviszonyok kapcsolatának vizsgálata Gemencen
Götz Olivér József (MSc): Az erózió kialakulásának és mérséklésének lehetősége Sopronbánfalva térségében
Alberto Manarate Lopes Peixoto Neto (BSc): Areal evapotranspiration as a function of surface cover in Hungary
2013 Kiss Bence (MSc): Az erózió kialakulásának és mérséklésének lehetősége az Apátkúti-völgyben
Szabó Gábor Ákos (MSc): Az erdészeti vízgazdálkodás helyzete és fejlesztésének lehetőségei a Pilisszentkereszti Erdészet területén
2011 Herczeg Péter: Nedváramlás vizsgálata erdei fák törzsében a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben
Oláh Péter (MSc): Az erdészeti vízgazdálkodás helyzete és fejlesztésének lehetőségei a Visegrádi Erdészet területén
2010 Benei Zsolt: Az erdő és a talajvíz kapcsolata Csévharaszt térségében
2009 Oláh Péter (BSc): Források természetvédelmi szempontú vizsgálata és értékelése a Pilismaróti Erdészet területén
2004 Benedek Péter: A visegrádi Gesztenyés-tó vízutánpótlási revitalizációs lehetőségei
Horváth Attila: Az erózió mérséklésének lehetőségei a visegrádi Várhegyen
2003 Kovács András: A Veránka-sziget vízviszonyainak erdészeti szempontú értékelése
2002 Jánosi Mária: Hordalékmozgás és rétegződés vizsgálata a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben, a Farkas-árokban
Mészely Attila: A Sarvalyi vaddisznóskert vízgazdálkodási terve
2000 Kovács Rita: Erdészeti kisvíztározó kialakítása a Hotyka-patakon

Környezetmérnöki Szak

2016 Horváth László (MSc): A vízi környezet dinamikájának hatása a makrogerinctelen faunára a soproni Rák-patakon
Nagy Anna (MSc): A tatai forrásvizek és azok épített környezetre gyakorolt hatásai
Szabó Réka (MSc): A tatai forrásvizek és azok épített környezetre gyakorolt hatásai
2015 Barna Tibor (MSc): A vízkészlet változás és környezeti hatásainak vizsgálata távérzékelési alapú hidrológiai modell alkalmazásával
Beck Miklós (MSc): Emberi tevékenység hatásai a talajvízszint változásra - esettanulmány a Duna-Tisza közén
Gyimóthy Kitti (MSc): A felszínborítás vízkészletekre gyakorolt hatásainak értékelése a klímaváltozás tükrében a Zala vízgyűjtője példáján
Szinetár Márton Miklós (MSc): A felszínborítás vízkészletre gyakorlot hatásainak értékelése a klímaváltozás tükrében a Bácsbokodi-Kígyós csatorna vízgyűjtőjén
Zakota Tamás Zoltán (MSc): A regionális vízháztartást befolyásoló környezeti hatások értékelése Magyarországon, különös tekintettel az erdőkre
2014 Horváth László (BSc): A soproni Rák-patak makrozoobenthosz közösségeinek változása a környezeti állapot függvényében
2013 Csáki Péter (MSc): A klimatikus jellemzők párolgásra gyakorolt hatásai a felszínborítás függvényében Zala megye példáján
Csóka Gergely (MSc): A klímaváltozás vízgazdálkodási hatásainak vizsgálata éghajlat-lefolyási modellekkel
2012 Szita Renáta (MSc): A Rák-patak természetes és mesterséges szakaszainak összehasonlító hidrológiai vizsgálata
Berkovics Judit (BSc): Kamacs község talaj- és felszíni vizeinek összehasonlító környezeti vizsgálata
Sermaul Kinga (MSc): Sopron város hatása a Rák-patak vízminőségére a 2011-2012 években
Szinetár Márton Miklós (BSc): Szombathely városi felszíni vizeinek környezeti állapota
Böröcz Tamás (MSc): Városi burkolt felületeken összegyűlő csapadékvizek minőségi jellemzői
2011 Csáki Péter (BSc): Székesfehérvár város felszíni vizeinek környezeti állapota
Erős Mihály (MSc): A soproni Rák-patak városi szakaszának hidrodinamikai vizsgálata
Herceg András (MSc): Sopron város hatása a Rák-patak vízminőségére
Márton András (BSc): A soproni Rák-patak lefedett szakaszainak környezeti állapota
Szabó Katalin (MSc): A Soproni Szennyvíztelep szerves terhelésének változása a térségi beruházások tükrében
Szegedi Balázs Kornél (MSc): Városi lefolyás modellezése egy soproni részvízgyűjtő példáján
Vajai Virág (MSc): Sopron város hatása a Rák-patak környezeti állapotára
2010 Csóka Gergely (BSc): A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep hatása a Duna Budapest alatti szakaszának vízminőségére
Timár Dániel (BSc): A Telki élőgépes szennyvíztisztító működésének értékelése
2009 Baumgartner András: Gyöngyös-patak és a Sorok-Perint-patak vízminőségének változása az utóbbi évtizedekben
Erős Mihály (BSc): A csapadék és az intercepció kapcsolata és annak vízminőségi vonzatai
2008 Balázs Viola: A soproni hulladéklerakó csurgalékvizeinek természetközeli módú kezelése
Capras Viktor: A Soproni Szennyvíztelep hatása az Ikva-patakra
Csáfordi Péter: A Brennbergi-tározó hordalék lerakódás-vizsgálata és környezetvédelmi szempontú rendezése
Farkas Katalin: A Rák-patak referencia viszonyainak meghatározása a Víz Keretirányelv előírásának megfelelően
2007 Juhász István: Az Ablánc-patak környezeti vizsgálata
Simon Eszter: A Szinva-patak vízminőségének változása az ipari működéssel összefüggésben
2006 Fekete Katalin: Kám község gyökértéri szennyvíztisztítójának környezeti vizsgálata
Gyimóthy Géza: A Soproni-hegység térinformatikai alapú forráskatasztere
Hollentunder Miklós: A Kis-Balaton II. ütemének felszín alatti szivárgásrendszere
Tóth Marianna: Nyírmada község élőgépes szennyvíztisztítójának vizsgálata
2005 Cseresznye Gyula: Vizes élőhely rekonstrukciójának víztani előkészítése
2004 Takács Ibolya: A BORSODCHEM Rt. Ipari szennyvíztisztítójának rekonstrukciója
2003 Kiss Katalin Anita: Erdei patakok vízminőségének vizsgálata alapvető fiziko-kémiai paraméterekkel
2002 Huszár Hajnalka: A mezőhegyesi vízbázis adatainak térinformatikai feldolgozása

Környezettan Szak

2016 Bognár Tímea (BSc): A Csornai Szennyvíztisztító Telep hatása a Keszeg-érre
Németh Bettina (BSc): Különböző erdőállományok hatása a talaj víztartalmára
2015 Bori Zsófia (BSc): Szivárgáshidraulikai jellemzők vizsgálata sekély talajvízű környezetben
2013 Körtvélyes Zita (BSc): Erdei fák növekedésének vizsgálata a klimatikus jellemzők függvényében
2011 Barna Tibor (BSc): Erózióveszélyeztetettség vizsgálata a Rák-patak felső vízgyűjtőjén
2010 Börzsönyi Zsolt (BSc): Az avarszint szerepe a hidrológiai ciklusban két soproni faállomány példáján
Válint Zsuzsanna (BSc): Csapadék és lefolyás idősorok elemzése a Rák-patak felső vízgyűjtőjén
2009 Dahili Laura Amina: Felszín alatti szivárgási rendszerek vizsgálata a lefolyásadatok alapján

Természetvédelmi Mérnöki Szak

2016 Oláh Szabolcs (BSc): A Körtvélyesi-holtág természetvédelmi szempontú hidrológiai vizsgálata
Teket Nándor (BSc): Intercepció jelentősége a Kiskunsági Nemzeti Park homokhátsági területének erdőállományaiban
2014 Vastag Viktor (BSc): Talajnedvesség napon belüli változása átalakító üzemmódban
2013 Németh Ákos (BSc): Patakmenti fás vegetáció és nyílt terület nedvességviszonyainak összehasonlítása
2012 Rigó Attila (BSc): A Sopron melletti Rák-patak egy szakaszának medermorfológiai változásai
2011 Gyimóthy Kitti (BSc): Sopron város felszíni vizei mentén megjelenő özönnövények előfordulásának és hidrológiai hatásának vizsgálata
Sáringer-Kenyeres Dóra (MSc): A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízállásának függvényében
2010 Gerencsér Noémi (BSc): Hidro-ökológiai jellemzők vizsgálata a Kerca-patak rehabilitált szakaszán
Juhász Márton (BSc): A Monostori Holt Duna állapotának értékelése és fejlesztési lehetőségei
Lombos Péter (BSc): A Morgó-patak rehabilitációjának lehetőségei Kismaros belterületén
Réfi Adrián Márk (BSc): A Tapolcai-tavasbarlang természetvédelmi szempontú vizsgálata és értékelése
Sermaul Kinga (BSc): Vizes élőhelyek állapotfelmérése a baranyai Fekete-víz síkján
Szita Renáta (BSc): Víztani értékek Nógrádsipek térségében
Török Adél (MSc): A vízviszonyok és a levélfelület kapcsolatának vizsgálata és ennek természetvédelmi vonatkozásai erdei ökoszisztémákban
Tresánszki Sándor (BSc): A Hanzsákos-tó állapotának felmérése és revitalizációs lehetőségei
2009 Bolla Bence Kálmán (MSc): Víztani értékek felmérése a Vadkan-árokban
Druzsin László: Peteshalmi halastavak vizes élőhelyeinek megőrzése
Gál Enikő: Források természetvédelmi szempontú vizsgálata és értékelése a Szentendrei Erdészet területén
Kovács Ádám: A Kattyas-fok környéke fád- és lágyszárú vegetációjának vizsgálata a magassági fekvés és a hidrológiai viszonyok függvényében
Pálfy Tamás Gábor: Vizes élőhelyek vizsgálata a Fekete-hegyen (Balaton-felvidék)
Tóth Zsófia Sára: Víztani értékek vizsgálata a Dera-patak szurdokvölgyében
2008 Borsos Gyula: A Rák-patak öko-hidromorfológiai sajátosságainak vizsgálata
Horváth Tímea: A Soproni Tájvédelmi Körzet forrásainak természetvédelmi szempontú vizsgálata
Keledi Kinga: Patak-menti vegetációtípusok vízfelhasználásának és növekedésének természetvédelmi szempontú vizsgálata
Szabó Dorina: Sárvízi szikes tavak és környékük természetvédelmi kezelése
Török Adél: A vízviszonyok és a levélfelület kapcsolatának vizsgálata és ennek természetvédelmi vonatkozásai patak-menti ökoszisztémákban
Varga Balázs: Börzsönyi források természetvédelmi szempontú vizsgálata és értékelése
Várhidi Ferenc: A Tatai-Öregtó természetvédelmi értékei és fejlesztési lehetőségei
2007 Bolla Bence Kálmán: Víztani értékek természetvédelmi célú felvételezése, a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben
Horváth Beáta: Források természetvédelmi szempontú vizsgálata és értékelése Esztergom térségében
Katona Klára és Katkó Lajos: A vízügyi rekonstrukció és a vegetáció kapcsolata a Mályvádi-erdőben
Kukléta Károly: Az alapvízhozam és a patak-menti ökoszisztémák kapcsolatának vizsgálata, a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben
Lovász Ágnes: Patak-menti területek talajnedvességének és botanikai jellemzőnek kapcsolata, a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben
Tóth Alexandra: Vízkedvelő erdőállományok és a talajvíz kapcsolatának elemzése, a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben
2006 Fazekas Krisztina: A Rákos-patak Rákoscsaba és Pécel közötti szakaszának revitalizációs lehetőségei
Nyírő Éva: Patak-menti területek hidrológiai és botanikai jellemzőinek kapcsolata a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben
Piros György: A fertőrákosi biológiai szűrőmező víztani jellemzőinek vizsgálata
Storcz Csaba: A talajvíz és a patak-menti vegetáció kapcsolatának vizsgálata a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben
Váliczkó Éva: Víztani adottságok és a vegetáció kapcsolata a Szömörke völgyben

Vadgazda Mérnöki Szak

2009 Felkai István Ottó: Vízgazdálkodási létesítmények és az állatvilág kapcsolata
Tóth Dániel: A vad és a víz kapcsolata a hidegvíz-völgyi Egyetemi Tanvadászati Területen
2008 Kertai László: A Fehérvárcsurgói vadaskert vízellátásának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei


Csíkszeredai Távoktatási Tagozat, Környezetmérnöki Szak

2004 Benkő István Tivadar: A Borszéki-medence vízhasznosításának környezetvédelmi aspektusai
Jári László: A balánbányai vízgyűjtőrendszer térinformatikai alapú vízrajzi feltárásának vizsgálata
Kovács Ildikó: A Tusnád környéki ásványvizek környezetvédelmi értékelése
Németh Katalin: A Nagy-Küküllő nitrifikációs problémái Székelyudvarhelytől Székelykeresztúrig
Rancz Katalin: A Hargita-plató ásványvizeinek állapotértékelése


Természetiörökség-védelmi Szakirányú Továbbképzési Szak

2016 Haidinger György: Élőhelyrehabilitációs célú kotrás bemutatása a Rezéti-Duna területén
2015 Túri István: A Lassi-fok és a hozzá kapcsolódó vízrendszer története és rehabilitációjának lehetősége
2006 Gáspár Lóránt: Dagonyák (mint víztani értékek) felmérése a hidegvíz-völgyi egyetemi vadgazdálkodási tanterületen
Szalóczy László: Vízkészlet- és vízminőség-gazdálkodási létesítmények hatása kisvízfolyásokra


Környezetirányítási Szakértő Szakirányú Továbbképzési Szak

2008 Kiss Zsuzsanna: Egy természet-közeli csurgalékvíz-tisztító telep környezetvédelmi felülvizsgálata
2005 Hatvani László: Jánossomorja vízbázisának környezeti vizsgálata
Keserű Balázs: A környezeti hatásvizsgálatok és a Víz Keretirányelv [2000/60/EK] monitoring kapcsolatrendszere (Különös tekintettel a halakra)
2003 Bokáni Gábor: A répcelaki Linde Gáz Rt szennyvíztisztító telepének környezet védelmi problémái
Fazekas Éva: A mosonmagyaróvári Hermann Windel Kft. Biolak típusú szennyvíztisztító telepének üzemelési tapasztalatai
Ősz Gusztáv: Eger ivóvízbázisának védelme