A vizes ismeretek oktatása


A vízzel foglalkozó elméleti és gyakorlati ismereteket senki sem nélkülözheti. Ezért a víztani és vízgazdálkodási ismeretek már a korábbi időkben, de napjainkban is folyamatosan jelen voltak és vannak az oktatási rendszerekben. Az alap- és középfokú oktatásban a különféle természettudományos tantárgyakban, a Kémia, a Fizika, a Biológia, a Földrajz témaköreihez kapcsolódóan jelenek meg a vizes ismeretek. A felsőfokú tanulmányok során részben a szaktárgyak egyes fejezetei (pl. az erdőmérnök-képzésbe az Éghajlattan, a Talajtan, a Növénytan, az Erdőműveléstan, stb.), részben pedig az elnevezésükben is megmutatkozó, kifejezetten vizes tárgyak (a környezetmérnöki-képzésben például a Vízgazdálkodási ismeretek, a Vízminőségvédelem, a Modellezés a vízgazdálkodásban) foglalkoznak a víztan, a vízi-környezet és a vízgazdálkodás különféle tárgyköreivel.