Munkatársak

Dr. Gribovszki ZoltánSzakmai önéletrajz

Szakmai végzettség, tudományos fokozatok
2009 PhD (1929) Budapesti Műszaki Egyetem
Építőmérnöki Tudományok, Vízi és Környezetmérnöki doktori program
Az értekezés témája: Evapotranszspiráció számítása a talajvíz napi periódusú változása alapján
2008 Habilitáció
Tudományág: Környezettudományok
oklevél sorszáma: 93/2008
megszerzésének helye: Nyugat-Magyarországi Egyetem
2002 egyetemi szakmérnök, vízkészletfeltárás-vízrajz,
Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, Vízépítő szak
2001 PhD (5/2001) Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok
Az értekezés témája: Erdősült kisvízgyűjtők vízfolyásainak hordalékszállítása
1995 okl. erdőmérnök,
Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron
1990 érettségi,
Herman Ottó Gimnázium (Miskolc)
Nyelvtudás
angol
német
olasz
szakmai középfok, állami középfok
szakmai alapfok, állami középfok
alapfok
Munkahely
2001– Nyugat-magyarországi Egyetem – egyetemi docens
1999–2001 Soproni Egyetem, majd Nyugat-magyarországi Egyetem – egyetemi adjunktus
1998–1999 Soproni Egyetem – egyetemi tanársegéd
1995–1998 Erdészeti és Faipari Egyetem, majd Soproni Egyetem – PhD hallgató
Oktatási tevékenység
Erdőmérnöki Szak
 • Víztan
 • Hydrology (angolnyelven)
 • Pond planning (angol nyelven)
Környezetmérnöki Szak – BSc.
 • Vízminőségvédelem
 • Vízfolyások rehabilitációja
Környezetmérnöki Szak – MSc.
 • Környezeti áramlástan
 • Természetes szennyvíztisztítás
Környezettudományi Szak – BSc.
 • Hidrobiológia
 • Vízminőségvédelem
Környezettudományi Szak – MSc.
 • Környezeti áramlástan
Természetvédelmi Mérnök Szak – BSc.
 • Vízfolyások rehabilitációja
Birtokrendező Szak (Székesfehérvár) – MSc.
 • Vízgazdálkodás
PhD képzés
 • Hidrológia – Hydrology (magyar és angol nyelven)
 • Öko-hidrológia – Eco-hydrology (magyar és angol nyelven)
Korábban oktatott tárgyak
Erdőmérnöki Szak, hagyományos kredites képzés
 • Erdészeti Vízgazdálkodás gyakorlatok
 • Erdészeti kisvízgyűjtők tervezése
 • Műszaki hidrológia (részben)
Környezettudományi Szak, hagyományos kredites képzés
 • Hidrológia
Környezettudományi Szak – BSc.
 • Víztan
Környezetmérnöki Szak, hagyományos kredites és BSc. képzés
 • Vízgazdálkodás gyakorlatok
 • Vízvédelem
 • Kisvízfolyások rendezése
Természetvédelmi mérnöki Szak – BSc.
 • Víztani értékek
 • Vizes élőhelyek kezelése
Vadgazda mérnöki Szak
 • Víztani ismeretek
Faipari Mérnöki Kar Faszerkezet-tervező szakirány
 • Talajmechanika gyakorlat
 • Földművek gyakorlat
Természetvédelmi szakmérnök képzés
 • Földtani és Víztani értékek védelme
 • Környezetbarát Vízgazdálkodás
Környezetvédelmi szakmérnök képzés
 • Vízvédelem
PhD. képzés
 • Hidrológiai modellezés
Kutatási területek
2010–2012 TÁMOP 4.2.1/B – Kutatóegyetem, A Városi-öko környezet vizsgálata alprogram, Víz és épített környezet résztéma vezetője.
2009–2011 TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0020 pályázat, Erdő- és mezőgazdálkodás, valamint a megújuló energiaforrás technológiák és a klímaváltozás, Klímaváltozás hatása a talajvíz befolyásolt termőhelyekre résztéma vezetője
2004–2008 ERFARET, Az erdőgazdálkodás műszaki fejlesztése alprogram (Az erdészeti vízgazdálkodás fejlesztése)
2004–2005 Ásványvagyon kitermelés hatásvizsgálata régióban (PHARE CBC)
2005– A soproni csatornahálózat monitoring-rendszerének kialakítása (KKK)
2004– A fertőrákosi „biológiai szűrőmező” működésének tapasztalatai (KKK)
2004–2005 Ásványvagyon kitermelés hatásvizsgálata a régióban (PHARE CBC)
2004–2005 Csapadékvízzel kevert szennyvizek kezelése a szennyvíztelepek utóülepítőiben (INTERREG IIIC)
2003–2007 Erdősült kisvízgyűjtők hidrológiai és vízminőségi jellemzői (FOTKA)
2002–2003 Forrásvizek mennyiségi és minőségi jellemzői (KAC)
2001–2002 Természetes vizek éves és napi állapotváltozása erdőterületen (KAC)
1999–2002 Erdővel borított vízgyűjtő klimatikus és hidrológiai sajátosságai (OTKA)
1995–1996 Autópályákról lefolyó vizek minőségének vizsgálata
1995– Erdészeti kisvízgyűjtők hordalékmozgása és vízminősége
Kitüntetések, elismerések, ösztöndíjak
2011 NYME kiváló dolgozója
2009 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (műszaki tudományok) 2009–2012.
2003 a NYME kiváló dolgozója
2001 Békési György Posztdoktori Ösztöndíj 2001–2003
(mivel 2001. október 1-jétől egyetemi docens, ezért érvényét vesztette)
Szakmai szervezetekben való tagság, társadalmi megbízatás
2008– IAH (International Association of Hydrogeologist) MNT, tag
2007–2010 Erdőmérnöki Kar kari TDK, titkár
2002– MTA Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottság, ill.
Erdészeti Bizottság Erdőművelési Albizottság, tag
2002– IAHS (International Association of Hydrological Sciences) tag, 2011-től magyar összekötő
2002– EGS (Europen Goephysical Society), tag
1999– Erdőmérnöki Kar Kari Tanács, tag
1997– Magyar Hidrológiai Társasági, tag
1993– Országos Erdészeti Egyesületi, tag, ill.
OEE Erdészeti Vízgazdálkodási Szakosztály, alapító tag

Publikációk

Legfontosabb publikációk:

Gribovszki Z., Kalicz P., Szilágyi J.: Talajvíz evapotranszspiráció számítása a vízhozamok napi periódusú ingadozása alapján. Hidrológiai Közlöny, 90. évf. 5. szám, 2010. szeptember-október, pp. 19–28.

Gribovszki, Z., Szilágyi, J., Kalicz, P.:  Diurnal fluctuations in shallow groudwater levels and in streamflow rates and their interpretation – a review. Journal of Hydrology (385) 2010, pp. 371–383.,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.02.001, Impakt faktor: 2,514

Gribovszki, Z., Kalicz, P., Szilágyi, J., Kucsara, M.: Riparian zone evapotranspiration estimation from diurnal groundwater level fluctuations. Journal of Hydrology (2008) 349, pp. 6–17.,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.10.049, Impakt faktor: 2,305

Szilagyi, J., Gribovszki, Z., Kalicz, P., Kucsara, M.: On diurnal riparian zone groundwater-level and streamflow fluctuations. Journal of Hydrology (2008) 349, pp. 1–6.,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.09.014, Impakt faktor: 2,305

Szilágyi, J., Gribovszki, Z., Kalicz, P.: Estimation of catchment-scale evapotranspiration from baseflow recession data: Numerical model and practical application results. Journal of Hydrology, Volume 336, Issues 1-2, 30 March 2007, pp. 206–217.,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.01.004, Impakt faktor: 2,161.


Teljes munkásság a Tudományos Művek Tárában (MTMT) >>